جلسه 3

آموزش انواع وضعیت مطالب در وردپرس

سرفصل‌های این جلسه

  • معرفی انواع وضعیت مطالب در وردپرس
  • وضعیت منتشر شده
  • وضعیت پیش نویس
  • وضعیت در انتظار بررسی
  • وضعیت زباله دان
  • وضعیت زمانبندی شده

عضویت در خبرنامه پیامکی

مزایای عضویت خبرنامه پیامکی

سامانه پیامکی رایگان

لطفا محدوده زمان مناسب برای تماس را انتخاب نمایید

همکاری بصورت پروژه‌ای خواهد بود

لطفا محدوده زمان مناسب برای تماس را انتخاب نمایید
لطفا زمینه همکاری را مشخص نمایید