جلسه 2

آموزش ورود به محیط مدیریت سایت

سرفصل‌های این جلسه

    • نحوه ورود به محیط مدیریت سایت‌های وردپرسی بصورت پیش فرض
    • نحوه ورود محافظت شده به محیط مدیریت سایت‌های وردپرسی
    • نحوه ورود به محیط مدیریت سایت‌های وردپرسی با شماره موبایل

عضویت در خبرنامه پیامکی

مزایای عضویت خبرنامه پیامکی

سامانه پیامکی رایگان

لطفا محدوده زمان مناسب برای تماس را انتخاب نمایید

همکاری بصورت پروژه‌ای خواهد بود

لطفا محدوده زمان مناسب برای تماس را انتخاب نمایید
لطفا زمینه همکاری را مشخص نمایید